خرید pdf کتاب Nanomaterials and Their Applications :

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر آخرین پیشرفت ها در زمینه نانومواد و کاربردهای آنها ، و مروری جامع از وضعیت تحقیق در این زمینه را دارد که به سرعت در حال تحول است. این کتاب شامل فصلهایی است که در آنها جنبه های مختلف نانومواد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عمق و وسعت پوشش ، این کتاب راهنمای ارزشمندی را برای محققان و دانشجویان شاغل در زمینه نانومواد ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Nanomaterials and Their Applications :