خرید pdf کتاب Natural Heritage of Japan : Geological, Geomorphological, and Ecological Aspects

[ad_1]

این جلد خلاصه جنبه های زمین شناسی ، ژئومورفولوژی و زیست محیطی میراث طبیعی ژاپن را دارد ، از حفاظت پویای آن میراث حمایت می کند و ویژگی های اصلی آن را در قالبی که برای عموم خوانندگان قابل دسترسی است ، توضیح می دهد. سایت های میراث جهانی (البته) ، ژئوپارک های جهانی یونسکو و پارک های ملی ژاپن که نمایانگر مهمترین وجوه این میراث هستند ، کاملاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. متن با عکس های رنگی و اطلاعات مفید برای مسافران بالقوه تکمیل می شود. این جلد به بخشهای موضوعی تقسیم شده است که به درک تنوع میراث طبیعی ژاپن و ارائه اطلاعات تکمیلی درباره حفاظت از طبیعت ، روند گردشگری ، فرهنگ محلی و شیوه زندگی کمک می کند. علاوه بر این ، فصول تجزیه و تحلیل سازوکارهای طبیعت که منجر به ایجاد چشم اندازهای مختلف میراثی ، برنامه های حفاظت و مدیریت پایدار می شوند ، این جلد را به عنوان یک منبع ارزشمند برای خوانندگان عام و علاقه مندان ویژه تر ، در اختیار شما قرار می دهند.

[ad_2]

خرید کتاب Natural Heritage of Japan : Geological, Geomorphological, and Ecological Aspects