خرید pdf کتاب Neuromuscular Disorders : A Comprehensive Review with Illustrative Cases

[ad_1]

این کتاب مروری کوتاه بر تشخیص و درمان طیف گسترده ای از بیماری های عصبی عضلانی به صورت جدولی و با موارد گویا دارد. درمان اختلالات عصبی عضلانی نیاز به یک رویکرد بالینی جامع و گام به گام مبتنی بر تشخیص افتراقی و تست های آزمایشگاهی دارد. تاکنون یک کتاب فشرده وجود نداشته است که شامل تمام اطلاعات مربوط به مدیریت این خطاها باشد. این کتاب این خلا را پر می کند ، وضعیت هنر در این زمینه را ارائه می دهد و راه حل هایی برای مشکلات عملی ارائه می دهد. هر فصل به ویژگی های اختلال ، تمایز دهنده های بالینی ، معاینات مربوطه و تفسیر آنها ، آزمایشات ژنتیکی موجود ، بهترین رویکردهای مدیریت و مشاوره می پردازد. موارد گویا بینش ارزشمندی را ارائه می دهد ، در حالی که جداول و ارقام گسترده به این معنی است که اطلاعات به سرعت یافت می شوند.

[ad_2]

خرید کتاب Neuromuscular Disorders : A Comprehensive Review with Illustrative Cases