خرید pdf کتاب New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques : Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیقات و کاربردهای پیشرفته GNSS (سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی) و تکنیک های سه بعدی فضایی را در مهندسی عمران و محیط زیست ، ژئوفیزیک ، معماری ، باستان شناسی و میراث فرهنگی ارائه می دهد. این یک کار مرجع به روز شده در مورد موضوعات فوق برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دانشجویان کارشناسی ارشد ، محققان ، متخصصان و پزشکان به طور یکسان فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques : Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage