خرید pdf کتاب New Perspectives and Applications of Modern Control Theory : In Honor of Alexander S. Poznyak

[ad_1]

این تک نگاری ویرایش شده حاوی مقالات پژوهشی در زمینه های مختلفی از جمله سیستم های کنترل تصادفی ، کنترل تطبیقی ​​، کنترل حالت کشویی و روش های شناسایی پارامترها است. این کتاب همچنین شامل کاربردهای کنترل قوی و سازگار با سیستم های شیمیایی و بیوتکنولوژی است. این مجموعه مقاله یادبود هفتادمین زادروز دکتر است. الکساندر اس پوزنیاک.

[ad_2]

خرید کتاب New Perspectives and Applications of Modern Control Theory : In Honor of Alexander S. Poznyak