خرید pdf کتاب New Trends in Medical and Service Robots : Design, Analysis and Control

[ad_1]

اینها مقالات برگزیده ای است که در پنجمین کارگاه بین المللی رباتهای پزشکی و خدماتی (MESROB 2016) ارائه شده است. موضوعات اصلی کارگاه: اسکلت خارجی و پروتزها بود. ربات های درمانی و توانبخشی ربات های شناختی ؛ Humanoids و روبات های خدماتی. ربات های کمکی و مراقبت از سالمندان ؛ ربات های جراحی رابط های انسان و ربات ؛ طراحی حرکتی و مکاترونیکی برای رباتیک پزشکی و کمکی. و مسائل حقوقی در رباتیک پزشکی. این کارگاه محققان و پزشکان را گرد هم آورد تا مباحث جدید و جدیدی را در زمینه رباتیک پزشکی و خدماتی مطرح کنند. این دیدار از 4 تا 6 ژوئیه 2016 در قلعه سنت مارتین در گراتس برگزار شد.

[ad_2]

خرید کتاب New Trends in Medical and Service Robots : Design, Analysis and Control