خرید pdf کتاب NGO Politics in Sri Lanka : Local Government and Development

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی و چرا نادیده گرفته شدن جوامع محلی در ابتکارات توسعه در جنوب آسیا ، با تمرکز بر سریلانکا ، و ارزیابی حمایت قابل توجه از NGO ها در افزایش ظرفیت دولت محلی و ارتقا capacity توسعه محلی است. این پروژه بر اساس تحقیقات در استان های جنوبی و شرقی سریلانکا ، دیدگاه های نمایندگان سیاسی در سطح ملی ، استانی و محلی ، مقامات اداری و مقامات NGO را تحلیل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب NGO Politics in Sri Lanka : Local Government and Development