خرید pdf کتاب Non-equilibrium Evaporation and Condensation Processes : Analytical Solutions

[ad_1]

این مونوگرافی یک درمان جامع از راه حل های تحلیلی برای مشکلات در زمینه فرآیندهای تبخیر و تراکم غیر تعادلی را ارائه می دهد. این کتاب به مباحثی مانند سیستم معادلات محاوره ای برای جریانهای مولکولی جرم ، حرکت و انرژی در لایه Knudsen ، رشد کروی حباب بخار در حجم مایعات بسیار گرم می شود. گروه هدف در درجه اول متخصصان تحقیق در زمینه ترمودینامیک و دینامیک سیالات هستند. با این حال ، این کتاب می تواند برای دانشجویان دکترا نیز مفید باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Non-equilibrium Evaporation and Condensation Processes : Analytical Solutions