خرید pdf کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy

[ad_1]

این جلد به بررسی ماهیت و تغییر نقش گروه های مسلح غیر دولتی در خاورمیانه با تمرکز ویژه بر گروه های کرد ، شیعه و دولت اسلامی می پردازد. برای درک ماهیت تحول در فضای ژئوپلیتیک خاورمیانه ، بینش تجربی و تحلیلی جدیدی درباره تأثیر سه بازیگر برجسته ، یعنی داعش ، YPG و شبه نظامیان شیعه ارائه می دهد. با تجزیه و تحلیل مشخص و دقیق و چند وجهی ، بینش جدیدی در مورد تغییر خطوط حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه پس از قیام های عرب ارائه می دهد. به طور کلی ، این حجم به ویژه با کاوش در ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران جدید مسلح غیر دولتی به کشف ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، مطالعات مهم امنیتی و روابط بین الملل کمک می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy