خرید pdf کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر منابع انسانی استراتژیک و عملیاتی ، برنامه اصلی درسی را برای خواننده ارائه می دهد که به طور معمول در یک برنامه MBA ارائه می شود که متخصص در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است. موضوعات تحت پوشش را می توان برای طیف گسترده ای از موقعیت های تجاری واقعی استفاده کرد. این کتاب به منظور کمک به رشد و توسعه افراد در یک اقتصاد رقابتی و جهانی با پوشش آخرین تحولات مدیریت منابع انسانی طراحی شده است. این کتاب شیوه ها و نظریه های ابتکاری و همچنین دستورالعمل ها و روش های فعلی در مدیریت منابع انسانی را توصیف می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course