خرید pdf کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications

[ad_1]

این کتاب مروری بر نقش ابرآگاهی در مشاغل کوچک دارد و بررسی می کند که چگونه قضاوت مغرضانه و تصمیم گیری می تواند بر عملکرد تجاری تأثیر بگذارد. اگرچه ساختار ابرآگاهی به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما هنوز هیچ بررسی منظمی درباره نقش آن در SME ها وجود ندارد. این مطالعه گزینه های انجام شده توسط کارآفرینان را بررسی می کند و راه حل های روشنی برای بهبود دقت در تجارت ، کاهش سرمایه گذاری های نامطلوب و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. این کتاب جدید تجزیه و تحلیل تجربی از خودآگاهی در صنعت ورزش را ارائه می دهد و نه تنها دانشگاهیان کارآفرینی و مشاغل کوچک بلکه مدیران ورزشی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications