خرید pdf کتاب Paradigms in Pollution Prevention :

[ad_1]

این کتاب شامل مجموعه ای از فصل های آموزنده و توصیفی است و خواندن آن برای دانشمندان محیط زیست ، سم شناسان محیطی و افراد در زمینه های مرتبط ضروری است. تحقیقات و نتایج ارائه شده در اینجا بر روی روش های جلوگیری از آلودگی ، فن آوری های پاک و کاهش مصرف سمی تمرکز دارد که پتانسیل از بین بردن مواجهه کارگران با خطرات بهداشتی را دارد. و ایجاد اکوسیستم سالم و پایدار. خوانندگان راه هایی برای گنجاندن پیشگیری در طراحی فرآیندهای صنعتی پیدا می کنند که ضمن تقویت رقابت صنعتی به از بین بردن اثرات زیست محیطی مضر کمک می کند. مسائلی مانند کنترل بیولوژیکی برای کشاورزی پایدار شهری ، آب پاک و بهداشت خاک ؛ مدیریت و بازیافت زباله در صنایع غذایی و همچنین رتبه بندی بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن و زایلن (BTEX) در رابطه با تشکیل ازن در این کتاب آمده است. توجه ویژه ای به موضوعات مرتبط با گرمایش کره زمین و استفاده از ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی (GEM) برای مقابله با آلودگی در محیط های شدید داده خواهد شد. نویسندگان از محققان دعوت می کنند تا در تجزیه و تحلیل انتقادی ارائه شده در اینجا تجدید نظر کنند و راه های آینده را برای تحقیقات بیشتر توصیه کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Paradigms in Pollution Prevention :