خرید pdf کتاب Pathways to a Sustainable Economy : Bridging the Gap between Paris Climate Change Commitments and Net Zero Emissions

[ad_1]

تمرکز این حجم تجدید نظر شده بر روی شناسایی چالش هایی است که مشاغل در دستیابی به انتشار صفر گاز گلخانه ای تا سال 2050 و اقتصاد انرژی جدید و همچنین یافتن راه حل هایی از بخش های مختلف اقتصادی برای امکان انتقال به آینده عاری از انتشار دارند. تحقیق ارائه شده در اینجا با بیان مقدماتی در مورد رشد و پایداری به سه قسمت تقسیم شده است. قسمت 1 بحث در مورد استراتژی های اقتصاد پایدار با هدف انتشار صفر است. بخش دوم شامل مطالعات موردی مخصوص صنعت است که بر ساخت و ساز و فعالیت های مربوطه تمرکز دارد. قسمت سوم به مطالعات موردی خاص کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه اختصاص دارد. هر یک از فصل ها به یک یا چند موضوع زیر پرداخته است: ترمیم ، کاهش ، تطبیق و / یا ارتقا مقاومت در برابر تغییرات آب و هوا به عنوان بخشی از اقتصاد پایدار. این جلد چند رشته ای است و از رشته های مختلفی در زمینه های علوم اجتماعی ، اقتصادی ، محیط زیست و سیاست استفاده می شود. وی مورد علاقه آژانس های توسعه سازمان ملل ، م institutionsسسات دانشگاهی ، سیاست گذاران دولت ، NGO ها و رهبران تجارت خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Pathways to a Sustainable Economy : Bridging the Gap between Paris Climate Change Commitments and Net Zero Emissions