خرید pdf کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach

[ad_1]

هدف این کتاب تبیین ریشه های دولت رفاه نروژی – و تا حدی اسکاندیناوی – از نظر تاریخی و مردم شناسی است. هالوارد ویکه استدلال می کند که اشکال خاصی از بسیج مردمی سهم عمده ای در آنچه او “دولت کم جاذبه” می خواند – نظمی سیاسی که در آن نهادهای غیرمتمرکز اجازه می دهند نیروهای تمرکز را محدود کنند – کرده اند. در حالی که ادبیات بین المللی گسترده ای در مورد کشورهای رفاهی شمال اروپا وجود دارد ، دانش محدودی در مورد چگونگی تعبیه این کشورها در زمینه های محلی وجود دارد. رویکرد ویک مبتنی بر یک عمل مردم نگاری است که می تواند به عنوان “در داخل و خارج از نهادها” توصیف شود. این کار براساس کار مردم نگاری در مجامع اجتماعات ، بوروکراسی های محلی ، احزاب سیاسی ، سازمان های داوطلب و زمینه های مختلف غیررسمی است.

[ad_2]

خرید کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach