خرید pdf کتاب Polysaccharides as Battery Components :

[ad_1]

در این نامه مروری جامع بر کاربردهای پلی ساکارید در زمینه مواد باتری ارائه شده است. شامل یک مرور کلی تاریخی و آخرین تحولات در این زمینه ، از جمله انواع جدید باتری ها و مواد شیمیایی است. این کتاب توسط دانشمندان به روشی قابل دسترس نوشته شده و برای تازه واردان و همچنین کسانی که به کاربردهای جدید پلی ساکارید علاقه مند هستند ، هدف قرار گرفته است. این هدف دانشجویان پیشرفته ، محققان دانشگاهی و صنعتی و متخصصانی است که در حال مطالعه یا استفاده از پلیمرهای مبتنی بر زیست هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Polysaccharides as Battery Components :