خرید pdf کتاب Practical Decision Making using Super Decisions v3 : An Introduction to the Analytic Hierarchy Process

[ad_1]

این کتاب بدون نیاز به سابقه پیچیده ریاضی ، مقدمه ای ساده برای نظریه و عمل فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) ارائه می دهد. AHP یک روش شهودی و ریاضی ساده در زمینه تصمیم گیری با توجه به چندین معیار در تحقیقات عملیاتی (OR) است. این کتاب با Super Decisions v3 ، نرم افزاری که به تازگی از Creative Dections Foundations ساخته شده ، درک سریع و بصری AHP را با استفاده از مثالهای صفحه گسترده و دستورالعملهای گام به گام نرم افزار فراهم می کند. Super Decactions v3 از نظر توسعه مدل های رابط و ارزیابی ، جدایی جدی از نسخه قبلی دارد. علاوه بر راهنمای مختصر ، فیلم های چگونگی نحوه تهیه فیلم نیز برای نمایش نحوه استفاده از ویژگی های مختلف Super Decisions v3 در دسترس است. اکثر کتابهای AHP فرض می کنند خواننده دارای یک زمینه ریاضی پایه یا اصلی است. با این حال ، AHP با این هدف ایجاد شد که تصمیم گیرندگان بتوانند از این روش استفاده کنند بدون اینکه با ریاضیات پشت سر آن مبارزه کنند. به همین دلیل ، خوانندگان فقط به دانش اولیه حساب احتیاج دارند. به طور خلاصه ، این کتاب درک سریع و عملی از روش AHP را ارائه می دهد که می تواند برای رهبران و تصمیم گیرندگان در همه زمینه ها مفید باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Practical Decision Making using Super Decisions v3 : An Introduction to the Analytic Hierarchy Process