خرید pdf کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :

[ad_1]

این متن مروری جامع و به روز در مورد لنفوم هوچکین دارد. این حجم به تمام جنبه های سرطان ، از جمله آسیب شناسی ، پاتوبیولوژی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی مربوط می شود. به نقش خاص میکرو محیط لنفوم پرداخته می شود ، و رابطه لنفوم هوچکین با لنفوم های غیرهوچکین مربوط نیز پرداخته می شود. آسیب شناسی مولکولی دقیق لنفوم هوچکین که توسط متخصصان این حوزه تألیف شده است ، یک منبع ارزشمند برای آنکولوژیست ها ، جراحان و آسیب شناسان ، کارآموزان بالینی و محققانی است که در تشخیص ، درمان و تحقیق در مورد این نئوپلاسم لنفاوی فعالیت دارند.

[ad_2]

خرید کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :