خرید pdf کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژی های مختلف حاکمیت شرکتی بر تحرک جامعه و منطقه نفوذ در هنگام مواجه شدن جمعیت منطقه با ورود صنعت استخراج می پردازد. نویسنده از مطالعات قوم نگاری سایت های استخراج معدن پرو بهره می برد و طیف وسیعی از روابط را که با تقابل ، مشتری مداری ، لشکرکشی و همکاری استراتژیک مشخص می شود ، تحلیل می کند. گوستافسون با ارائه گزارش مفصلی درباره عملکردهای خرد و نحوه تفسیر این فرآیندها توسط گروه های مختلف ، درک درستی از لایه های مختلف و جریان غیررسمی قدرت بین شرکت های فراملی و جوامع محلی فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru