خرید pdf کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه جامع از سیستم های تشخیص رایانه را ارائه می دهد – یکی از امیدوار کننده ترین جهات در هوش مصنوعی. این مجموعه از 52 مقاله با دقت انتخاب شده ارائه شده است ، که توسط متخصصان در زمینه تشخیص الگو نوشته شده است ، در مورد هر دو جنبه روش شناختی و کاربردهای تحقیقات فعلی بحث می کند. این شامل بخشهای زیر است: توابع ، فراگیران ، و طبقه بندی كننده ها طبقه بندی جریان بیومتریک و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ پردازش تصویر و پردازش تصویر کاربردهای پزشکی این کتاب یک کتاب مرجع ارزشمند برای دانشمندانی است که مشکلات طراحی سیستم های شناسایی الگوی رایانه را مطالعه می کنند ، از جمله محققان و دانشجویان علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی و رباتیک.

[ad_2]

خرید کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :