خرید pdf کتاب Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :

[ad_1]

این کتاب به 2 جلد و 6 قسمت تقسیم شده است. قسمت I Big Data Analytics است ، که در مورد پیشرفت های جدید در تجزیه و تحلیل ، آمار ، هماهنگی و داده کاوی داده های بزرگ است. قسمت دوم مدیریت سیستم های اطلاعاتی است که با توسعه یک سیستم اطلاعاتی داده بزرگ یا یک بستر ابری سروکار دارد. قسمت سوم به روش محاسبه با داده های بزرگ می پردازد ، که در مورد بهبود فن آوری های سنتی محاسبه در پس زمینه داده های بزرگ است. قسمت چهارم تصمیم عدم قطعیت است ، که در مورد روش های تصمیم گیری شامل اطلاعات مختلف عدم اطمینان است ، مانند: ب. مبهم ، تصادفی ، خشن ، خاکستری ، مطمئن نیستید. قسمت V الگوریتم هوش است. قسمت ششم امنیت داده است ، که یک جنبه مهم به ویژه در محیط اداری مدرن است.

[ad_2]

خرید کتاب Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :