خرید pdf کتاب Proceedings of the Third International Afro-European Conference for Industrial Advancement — AECIA 2016 :

[ad_1]

کنفرانس آفرو-اروپایی پیشرفت صنعتی (AECIA) متخصصان برجسته و محققان جوان عالی از آفریقا ، اروپا و بقیه جهان را برای انتشار آخرین یافته ها از زمینه های مختلف مهندسی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات دور هم جمع کرد. این جلد خلاصه همکاری های با دقت انتخاب شده از چاپ سوم AECIA است که از 21 تا 23 نوامبر 2016 در مراکش ، مراکش برگزار شد. این مقالات به موضوعات مهمی مانند سیستم های اتوماسیون ، تکنیک ها و الگوریتم های هوشمند ، کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مهندسی ، کنترل ، بهینه سازی و پردازش و همچنین موضوعات مرتبط با تولید می پردازند. به همین ترتیب ، یک کار مرجع ارزشمند برای محققان ، دانشجویان و پزشکان در زمینه های علوم و مهندسی کامپیوتر فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Proceedings of the Third International Afro-European Conference for Industrial Advancement — AECIA 2016 :