خرید pdf کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :

[ad_1]

این کتاب روند کارگاه ها و پوسترها را در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017) ارائه می دهد ، که به تمام جنبه های فضا و محیط فضایی به عنوان تجربه شده ، نشان داده شده و توسط انسان ها ، سایر حیوانات و عوامل مصنوعی نمایش داده می شود. کار کردن مقالات و پوسترهای کارگاه علاوه بر گزارش های اصلی کنفرانس ، س questionsالات یا چالش های تحقیقاتی خاص را در تئوری اطلاعات مکانی و موضوعات نزدیک به هم بررسی می کنند ، از جمله پیشرفت در مفهوم سازی حوزه های خاص مکانی – زمانی و کاربردهای متنوع اطلاعات مکانی و زمانی.

[ad_2]

خرید کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :