خرید pdf کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :

[ad_1]

این جلد سوم مروری بر مدیریت چرخه چرخه محصول (PLM) و نقش های رهبران در ابتکارات PLM را توصیف می کند. این کتاب همچنین توضیح می دهد که چرا PLM به وجود آمده ، چرا بسیار مهم است ، اصول استراتژی PLM و مراحل معمول در یک طرح PLM. در طول کتاب ، نویسنده نمونه ها و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نقش های مختلف رهبران را در ابتکارات PLM نشان می دهد. گزارش گیری براساس تجربه جان استارک کار با شرکت ها در بیش از 100 طرح PLM انجام شده است. این کتاب درک خواننده از PLM را گسترش می دهد و مهارت های لازم را برای موفقیت در اجرای PLM و دستیابی به عملکرد محصول در سطح جهانی در طول چرخه عمر محصول گسترش می دهد. این کتاب توضیحات کاملی درباره PLM و دانش مورد نیاز برای هدایت یا مشارکت در ابتکار PLM به خواننده اجرایی ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :