خرید pdf کتاب Re-Formation der Reformation

[ad_1]

متن های Hinderk M. Emrich در اینجا جمع آوری شده است – تأملاتی در مورد ایمان یک پزشک و روانپزشک تحصیل کرده از نظر فلسفی و با ادبیات – نشان دهنده میراث وی است. امریچ به خوانندگان نشان می دهد که به ایمان علاقه دارند ، اما همچنین در مورد احتمال نگاه متفاوت از طریق او شک دارند. یقینات کمتر خدا درباره مسیحیت. امریش غیردلبان و عمیقاً انسانی ، با دیگران ، با كیركگارد ، مارتین بوبر ، ریلكه و كافكا وارد گفتگو می شود و بدین ترتیب راهی از “هیستری به عنوان یك نوع زندگی” به “الهیات آزادی” نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Re-Formation der Reformation