خرید pdf کتاب Readings in Numanities :

[ad_1]

این کتاب بی نظیر مقالاتی را از منظر علم شناختی چند رشته ای و نوآوری جمع می کند که با سه علاقه اصلی نظری یا موضوعات اصلی: موسیقی ، نشانه شناسی و ترجمه مرتبط هستند. این مجموعه مجموعه ای التقاطی از مقالات ابتکاری در موضوعاتی مانند فرهنگ ، موسیقی شناسی ، مصرف هنر ، معنا ، رمزها و هویت ملی را به نام چند مورد ارائه می دهد و در علوم انسانی و علوم اجتماعی جذابیت زیادی دارد. نویسندگان مدارس و روشهای مختلفی از جمله روانشناسی ، روانکاوی ، نشانه شناسی اجتماعی ، مدل سازی نشانه شناختی ، ساختارشکنی و تحلیل فرهنگی را مورد استفاده قرار می دهند. با نزدیک شدن به موضوعات تثبیت شده به روشی جدید و چالش برانگیز ، این کتاب بسیار جالب توانایی پیشرفت در هنر را در زمینه های مختلف موضوعی دارد. این کتاب کلیه محققانی است که با هویت فرهنگی ، زبانشناسی و ترجمه ، مصرف موسیقی ، اجرا ، نظریه های نشانه شناسی و رابط های مختلف بین این و موضوعات مرتبط سروکار دارند.

[ad_2]

خرید کتاب Readings in Numanities :