خرید pdf کتاب Reasoning with Rough Sets : Logical Approaches to Granularity-Based Framework

[ad_1]

این کتاب با ایجاد چارچوبی مبتنی بر دانه دانه بودن ، تفکر عمده را بررسی می کند. این مقاله با شرح مختصری از نظریه مجموعه های خشن آغاز می شود و سپس روابط انتخاب شده بین نظریه مجموعه های خشن و منطق غیر کلاسیک از جمله منطق مد را بررسی می کند. علاوه بر این ، چارچوبی برای تفکر براساس دانه دانه سازی ایجاد شده است که در آن می توان انواع مختلف تفکر را رسمیت داد. این کتاب برای هر محققی که کارش شامل هوش مصنوعی ، پایگاه داده و / یا منطق باشد ، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Reasoning with Rough Sets : Logical Approaches to Granularity-Based Framework