خرید pdf کتاب Recruitingwissen für Jobsucher : Kriterien der Bewerberauswahl, Initiativbewerbung schreiben, Einstellungstests, Auswahlverfahren, Arbeitszeugnis, Online-Reputation, Jobinterview

[ad_1]

آنچه این کتاب برای شما به ارمغان می آورد: شما از پروژه های حفاظت شده از آب و هوا پشتیبانی می کنید ، به سرعت اطلاعات جمع و جور و چک لیست ها را از کارشناسان دریافت می کنید (مروری و بررسی مطبوعات در پیش نمایش کتاب) و همچنین توصیه هایی که در عمل آزمایش و آزمایش شده است ، که به لطف AddOn ، گام به گام به موفقیت برسید. به هر حال ، مدیران منابع انسانی هنگام انتخاب متقاضیان به دنبال چه هستند؟ فرآیندهای معمول انتخاب در استخدام دقیقاً چگونه است؟ آیا ارزش دارد که به صورت پیشگیرانه اقدام کنیم؟ و چقدر حرفه ای های منابع انسانی محافظت از داده ها را جدی می گیرند؟ متقاضیان به طور منظم این س andالات و بسیاری از س otherالات دیگر را دارند – این کتاب به پاسخ آنها کمک می کند و بنابراین به متقاضیان کمک می کند تا خود را به عنوان یک مارک شخصی نزد کارفرمایان بالقوه معرفی کرده و در روند درخواست تجارب کسب کنند. اگر هنوز هم می دانید که مدیران منابع انسانی در مصاحبه شغلی به دنبال چه چیزی هستند ، تقریباً هیچ چیز مانعی برای استخدام نیست. راهنماهای ما در درجه اول برای مبتدیان است. خوانندگانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر هستند می توانند آن را به صورت افزودنی با محتوای منفرد به دلخواه بصورت رایگان دریافت کنند این مفهوم توسط یک فرآیند دیجیتالی به خصوص کارآمد و نوآور امکان پذیر شده است. این موسسه چاپ و نشر همچنین درگیر پروژه های متعدد و مستند خوبی مانند حفاظت از آب و هوا است و از طریق ترجمه از آلمانی به انگلیسی از کیفیت یادگیری ماشین عصبی و درک بین المللی پشتیبانی می کند. جانسون پیش از تاسیس ناشر مجله و کتاب خود ، که به عنوان بیش از 500 نویسنده برای آن می نویسند ، کار خود را به عنوان سردبیر دو مجله برای آژانس استخدام فدرال آغاز کرد. علاوه بر این ، او تقریباً در همه روزنامه های مهم کار می کرد ، کتاب می نوشت و چندین بار به عنوان کارشناس ARD معرفی شد.

[ad_2]

خرید کتاب Recruitingwissen für Jobsucher : Kriterien der Bewerberauswahl, Initiativbewerbung schreiben, Einstellungstests, Auswahlverfahren, Arbeitszeugnis, Online-Reputation, Jobinterview