خرید pdf کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance

[ad_1]

سرامیک های بازیافتی در بتن پایدار: ویژگی ها و عملکرد استفاده از مواد زائد جدید در صنعت ساخت و ساز را به عنوان گزینه های پایدار و سازگار با محیط زیست برای فن آوری های سنتی ساخت سیمان بررسی می کند. این مقاله بطور خاص بر استفاده از سرامیکهای زائد به عنوان چسب و جایگزینهای سنگین بتن تمرکز دارد. شامل ارزیابی چرخه زندگی است. بازیافت زباله های کاشی و سرامیک را به عنوان جایگزینی سنگدانه های ریز و درشت توصیف می کند. عملکرد ریزساختار بتن پایدار را توضیح می دهد. عملکرد بتن پایدار در معرض دمای بالا و مواد خورنده را ارزیابی می کند. این کتاب که برای مصالح ، مهندسین شیمی و مهندسی و سایر افرادی که مصالح ساختمانی تولید می کنند ، نگاشته شده است ، درک کاملی از مزایای استفاده از سرامیک های زاید برای ساخت بتن پایدار به خوانندگان ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance