خرید pdf کتاب Red Mother Vol. 1

[ad_1]

آخرین چیزی که دیزی قبل از بیهوش شدن می بیند ، کشیدن دوست پسرش به تاریکی است. او پس از حمله در بیمارستان از خواب بیدار می شود و می فهمد که چشمان او به قدری آسیب دیده است که مجبور به برداشتن آن شده است. هنگامی که چشم جدید مصنوعی پیدا می کند ، دیزی چشمک های وحشتناکی از رنگ قرمز پر از چیزهایی را می بیند – و مردم – که در آنجا نیستند … حالا دیزی باید رمز و راز پشت این چشم اندازها را حل کند زیرا آنها شروع به کنترل می کنند و آنها را به چیزی نزدیک می کند که او نمی فهمد … و شاید از این دنیا خارج شده است. نویسنده جرمی هون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) سریال The Red Mother (مادر قرمز) را ارائه می دهند که خطرات پنهان شده در چشم ها را بررسی می کند – و عواقب حفاری زیر سطح اطراف برای یافتن حقیقت در زیر .

[ad_2]

خرید کتاب Red Mother Vol. 1