خرید pdf کتاب Red Sands : Reportage and Recipes Through Central Asia, From Hinterland to Heartland

[ad_1]

شنهای سرخ ، دنباله کارولین ادن که برنده چندین جایزه دریای سیاه است ، تفسیری دوباره از سفرنامه سنتی است که از غذا به عنوان نقطه شروع کاوش در آسیای میانه استفاده می کند. برای درک بهتر این قلب وسیع آسیا ، کارولین مسیری را از سواحل دریای خزر تا باغ های خورشید رسیده دره فرغانه طی می کند. کارولین کتابی پر از داستان های انسانی ، داستان های فراموش شده و داستان های ماجراجویی است. او یک راهنمای قابل اعتماد است که از مواد غذایی به عنوان گذرنامه برای ورود به زندگی ، شهرها و مناظر کم نظیر آنها استفاده می کند. شنهای سرخ یک کتاب کاملاً منحصر به فرد است که با دستورالعمل های نمادین روشن شده و شامل موضوعات جهانی است که بر همه ما تأثیر می گذارد: امید ، گرسنگی ، اشتیاق ، عشق و لذت غذا خوردن خوب در سفر.

[ad_2]

خرید کتاب Red Sands : Reportage and Recipes Through Central Asia, From Hinterland to Heartland