خرید pdf کتاب Redemption Ark

[ad_1]

در کتاب دوم سه گانه بازدارنده ، آلاستر رینولدز مرزهای داستان علمی را رد می کند و “جایگاه خود را در میان رهبران نوزایی اپرای فضایی تأیید می کند” (هفته نامه ناشران). اواخر قرن 26 میلادی نژاد بشر چنان پیشرفته است که به طور تصادفی باعث مهارکننده ها می شود – ماشین های کشتار بیگانه که برای شناسایی و نابودی زندگی هوشمند طراحی شده اند. تنها امید برای بشریت در بازگرداندن یک مخفی مخفی از سلاح های روز رستاخیز است – و یک نفر از افراد لشکر به نام کلاوین مصمم است که آنها را پیدا کند. اما جناح های دیگر اسلحه ها را برای اهداف خود می خواهند – و خود اسلحه ها برنامه کاملاً متفاوتی دارند …

[ad_2]

خرید کتاب Redemption Ark