خرید pdf کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting

[ad_1]

در دنیای انتظار ، همه ما می توانیم کمی ایمان داشته باشیم. این کتاب مستقیماً با قلب والدین فرزندخوانده منتظر صحبت می کند ، اما همچنین می تواند هرکسی را که منتظر فصل بعدی زندگی است تشویق کند. این متن در اصل توسط نویسنده در حالی که او و همسرش برای تأمین خانواده تلاش می کردند ، به عنوان دفتر خاطرات نوشته شده است. این دفتر خاطرات اکنون کتابی پر از کتاب مقدس و عبادت های امید است. سوخت خود را دوباره بنشینید شامل داستان های شخصی دلخراش و شادی آور در مورد ناباروری ، روند فرزندخواندگی ، روابط والدین و یک معجزه پزشکی است. این کتاب خوانندگان را تشویق می کند تا انتظار خود را از گذر زمان به زمان عمدی نماز ، ایجاد روابط و شادی غیر منتظره تبدیل کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting