خرید pdf کتاب Régression

[ad_1]

فرانسه ، پس از حملات ، جلیقه های زرد ، اعتصابات پی در پی ، بحران اقتصادی و اقتصادی مرتبط با Covid-19 ، بیش از هر زمان دیگری تقسیم شده است ، سخت ترین مبارزات ریاست جمهوری جمهوری پنجم را تجربه می کند: به نظر می رسد ماری لپه نون ، نامزد پوپولیست ، راهی برای پیروزی در انتخابات. آلن ، استاد بازنشسته دانشگاه ، روشن فکر و جهان وطن ، این بحران اجتماعی را به طرز دردناکی بین مهدی ، دوست و همسایه اش که به درستی احساس خطر می کند ، و شانتال ، عزیز کودکی تازه کشف شده که کارت پوپولیست بازی می کند ، زندگی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Régression