خرید pdf کتاب Regressionsanalyse in der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung Band 2 : Komplexe Verfahren

[ad_1]

این کتاب درسی دنباله “تحلیل رگرسیون در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی تجربی جلد 1” است. این هدف برای دانشجویان و دانشمندانی است که باید داده ها را به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی تجزیه و تحلیل کنند یا انتشارات تجربی موجود را ارزیابی کنند. تجزیه و تحلیل رگرسیون مهمترین روش برای بررسی س questionsالات تجربی در اقتصاد و علوم اجتماعی است. بر خلاف سایر کتابهای درسی اقتصادسنجی یا آماری ، نویسنده از بازدارندگی توضیحات ریاضی صرف نظر می کند. تمام جوانب به صورت کلامی و گرافیکی توضیح داده شده اند. ساختار فصل ها به گونه ای است که مطالعه مستقل و بدون مشکل امکان پذیر است. خوانندگان گام به گام با روشهای پیچیده تری آشنا می شوند ، و همه فصلها با مهمترین اهداف یادگیری و اصطلاحات کلیدی پیشین است. هر فصل با یک سری تمرینات شامل راه حل ها به پایان می رسد. تمام روش ها و آزمون های رگرسیون به روش عملی گرا با استفاده از برنامه های آماری SPSS و Stata و تصاویر توضیح داده می شوند. س questionsالات اضافی از طریق برنامه برنامه Springer Nature Flashcards را به صورت رایگان بارگیری کنید و برای سنجش دانش خود از مطالب اضافی اختصاصی استفاده کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Regressionsanalyse in der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung Band 2 : Komplexe Verfahren