خرید pdf کتاب Regulation, Crime and Freedom

[ad_1]

این عنوان اولین بار در سال 2000 منتشر شد: جان برایت وایت یک جرم شناس مورد احترام و دارای شهرت بین المللی برای تحقیقات در زمینه تنظیم و جهانی سازی است. این مجموعه حاوی مهمترین و تأثیرگذارترین مقاله های وی در زمینه های عدالت کیفری و تنظیم مقررات شرکتی است. این شامل مقدمه مفصلی است که توضیح می دهد چگونه کار وی در زمینه طراحی سیستم های نظارتی برای به حداکثر رساندن آزادی ها به جای عدم سلطه موضوع بحث است.

[ad_2]

خرید کتاب Regulation, Crime and Freedom