خرید pdf کتاب Reimagining Capitalism in a World on Fire

[ad_1]

یک استاد مشهور هاروارد ، ارتدوکسی غالب را با یک بنیاد فکری جدید و یک مسیر عملی برای نظامی که بنیان اخلاقی و اخلاقی خود را از دست داده ، افشا می کند. سرمایه داری بازار آزاد یکی از بزرگترین اختراعات بشر و بزرگترین منبع ثروت است که جهان تاکنون دیده است. با این حال ، این موفقیت پرهزینه بود. سرمایه داری در آستانه نابودی کره زمین و بی ثبات کردن جامعه است زیرا ثروت به اوج خود می رسد. زمان بازیگری کوتاه است. تحقیقات دقیق ربکا هندرسون در زمینه تجارت ، روانشناسی و رفتار سازمانی و همچنین همکاری های طولانی مدت وی با شرکت های سراسر جهان ، راهی پیش رو به ما می دهد. این جهان بینی را از بین می برد که تنها هدف تجارت کسب درآمد و به حداکثر رساندن ارزش سهامداران است. این نشان می دهد که ما در تعریف مجدد سرمایه داری نتوانسته ایم ، به طوری که این نه تنها موتور رفاه بلکه سیستمی است که با واقعیت های محیطی ، پیگیری عدالت اجتماعی و مطالبات نهادهای واقعاً دموکراتیک هماهنگ است. درک عمیق هندرسون از چگونگی تغییر ، همراه با داستان های جذاب و عمیق از شرکت هایی که اولین قدم ها را برای تغییر شکل سرمایه داری برداشتند ، بینش الهام بخشی از آنچه می تواند سرمایه داری باشد را ارائه می دهد. هندرسون همراه با مباحث عمیق درباره نقش مهم دولت و چگونگی تحول دنیای مالی ، حکمرانی و رهبری ، بنیان عملی برای پیمایش جهانی را که با چالش های بی سابقه ای روبرو است ، ارائه می دهد ، اما همچنین فرصت های فوق العاده ای را برای کسانی فراهم می کند که بتوانند آن را به درستی تحقق بخشند. .

[ad_2]

خرید کتاب Reimagining Capitalism in a World on Fire