خرید pdf کتاب Reisetagebuch 1940/41 – Die Grand Tour des Jurastudenten Heinrich Schuett : In 80 Tagen von Berlin via Rom zum Bosporus und zurueck

[ad_1]

تاریخچه از پایین در آلمان محبوب شده است. سفرنامه ها به طور سنتی با تاریخ جنوب شرقی اروپا مرتبط هستند. دفتر خاطرات سفرهای دانشجویی حقوق ، هاینریش شوت ، دیدگاه هایی در مورد زندگی مردم محلی و آلمانی ها در ایتالیا و شش کشور جنوب شرقی اروپا قبل از ورود آنها به جنگ جهانی دوم ارائه می دهد. سوابق برخوردها ، مشاهدات و افکار منعکس کننده طبیعت ، فرهنگ ، دین ، ​​سیاست و کنترل است. مسافر با دیپلمات ها ، مقامات نظامی ، دانشمندان ، روحانیون ، دریانوردان و دیگران صحبت می کند. نظرات مربوط به متن ، اطلاعات مربوط به شخص و سوابق تحصیلی مسافر و همچنین طبقه بندی های تاریخی و سیاسی در دوران نازی ، ارائه را کامل می کند. مقایسه با سایر گزارش ها و ارزیابی های مربوط به موضوع ، حجم را کم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Reisetagebuch 1940/41 – Die Grand Tour des Jurastudenten Heinrich Schuett : In 80 Tagen von Berlin via Rom zum Bosporus und zurueck