خرید pdf کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France

[ad_1]

این کار یک درخواست برای تغییر در سیاست آفریقایی فرانسه است ، زیرا از زمان ظهور جمهوری پنجم در زمان ژنرال دوگل انجام شده است. کشورهای آفریقایی منطقه فرانسوی زبان ، با وجود اینکه تقریباً 60 سال به استقلال رسیده اند ، هنوز به استعمارگران سابق خود وابسته هستند ، که به طور مداوم قوانین خود را در جهت منافع کلانشهر استعمار سابق به آنها دیکته می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France