خرید pdf کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation

[ad_1]

پیشرفت در درک مکانیسم های مغز به ما آموخته است که چگونه با ارائه کیفیت زندگی دانش آموزان که قبلاً از آن چشم پوشی کرده بود ، یادگیری را لذت بخش تر کنیم. جهان در حال تغییر است ، دنیای مدرسه باید تغییر کند: بسیاری از کودکان در آنجا حوصله ندارند وقتی مطالب دیگری که بیش از تکرار نیست ، قابل ادغام نیست. امروزه می توان عملکردهای عاطفی و مغزی را در نظر گرفت تا علاقه را برانگیزد و بیشترین تعداد را به موفقیت برساند.

[ad_2]

خرید کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation