خرید pdf کتاب Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective :

[ad_1]

این جلد دیدگاهی تجربی در مورد به اصطلاح نسل اول حقوق بشر ارائه می دهد. این مشروعیت این حقوق بشر توسط افراد را بررسی می کند ، هم بر اساس دین آنها و هم بر اساس دیدگاه آنها در مورد آنچه که کرامت انسانی را تشکیل می دهد. این کتاب مباحثی مانند بنیاد حقوق بشر ، نیاز به بحث گسترده تری درباره حقوق بشر ، جنبه های آزادی مذهبی و نقش دین در بلاروس ، بریتانیا ، شیلی ، آلمان ، ایتالیا ، نیجریه ، نروژ و تانزانیا را شامل می شود. از منظر مقایسه ای بین المللی ، این جلد به این س answersال پاسخ می دهد که جوانان در کشورهای مختلف تا چه اندازه از حقوق بشر مدنی حمایت می کنند و تأثیر نگرش آنها نسبت به این حقوق چیست. همانطور که تنوع مشارکتها در این جلد نشان می دهد ، رابطه دین و حقوق بشر مدنی پیچیده و متنوع است. مطالعه این رابطه پیچیده نیازمند انواع دیدگاه های نظری و آزمایش دقیق تجربی در زمینه های مختلف ملی است. رویکرد تجربی این کتاب دیدگاه مکمل مهمی برای بحث های حقوقی ، سیاسی و عمومی فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective :