خرید pdf کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen

[ad_1]

ویراستاران با انگیزه کنفرانس انجمن مطالعات دینی آلمان (DVRW) رسانه ، ماده ، روش ها (2017) • محققان جوان ماربورگ را در این مجلد گرد هم آوردند. این عنوان به مباحث فعلی تحقیقات مطالعات دینی اشاره دارد ، که در اینجا تحت مطالعات فرهنگی و دیدگاه های زیبایی شناسی دینی توسط مشارکت کنندگان به عنوان بخشی از تمرکز تحقیقاتی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. مفاهیم رسانه ای ارائه شده از “ادیان در رسانه ها” تا “رسانه ها در ادیان” با استراتژی هایی از غرب آفریقا تا ماربورگ و هند است.

[ad_2]

خرید کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen