خرید pdf کتاب Religious and Ethnic Movements in Medieval Islam

[ad_1]

این جلد مکمل انتخاب مقالات ویلفرد مادلونگ است که قبلاً توسط Variorum (مدارس و مذاهب مذهبی در اسلام قرون وسطایی) منتشر شده بود. جلد قبلی عمدتاً به مباحث جزمی می پردازد ، جلد حاضر به جنبه های سیاسی و اجتماعی می پردازد. مقالات نخست در اینجا ریشه های اعتقاد به ظهور مهدی و پیشگویی های آخرالزمانی مربوطه را هنگام ظهور در میان مهاجران یمنی در سوریه و مصر بررسی می کند. مطالعات زیر مربوط به جنبش های شیعه و علید تحت خلافت بنی امیه و عباسی و همچنین ایدئولوژی سیاسی آل بویه است. گروه آخر به یمن ، ساختارهای اجتماعی و تاریخ نگاری آن ، به ویژه منابع زیدیه توجه دارند. بخشی با یادداشت های اضافی و فهرست دقیق ، حجم را کامل می کند. Ce Volume vient s’ajouter en complément de la Sammlung d’articles de Wilferd Madelung préalablement publiée par Variorum (مدارس و مذاهب مذهبی در اسلام قرون وسطایی) ؛ این مقاله به جنبه های جامعه و سیاست ها متمرکز است. اولین مقالات در مورد پیدایش منشأ هشدار و پیشگوییهای آخرالزمانی lui étant rattachées – telles celles qui ont vu le jour parmi les émigrés yéménites en Syrie et en Egypte. Les études suivantes se rapportent aux mouvements chi’ite et alide sous les caliphats umayyade et abbaside ، ainsi qu’Ã’idéologie politique des Buyides. Un dernier Groupe s’attache au Yémen، ées strukturs sociales and son historiographie، به ویژه منابع aux Zaydi. بخشی از Notes Supplémentaires et Index Détaillé viennent s’ajouter au recueil.

[ad_2]

خرید کتاب Religious and Ethnic Movements in Medieval Islam