خرید pdf کتاب Religious Aspects of Hypnosis

[ad_1]

یک کتاب منحصر به فرد – اولین کتابی که به طور کامل جنبه های مذهبی هیپنوتیزم را مورد بحث قرار می دهد … – دین چگونه از هیپنوتیزم برای رسیدن به هدف استفاده می کند – چگونه هیپنوتیزم کننده های پزشکی می توانند از اصول دینی در درمان تحلیلی بیماران خود استفاده کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Religious Aspects of Hypnosis