خرید pdf کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories

[ad_1]

این گلچین چند رشته ای بحث علمی را درباره ریشه های اسلام گسترش می دهد. در همان زمان ، آن را در سه زمینه متمرکز می کند: متون ، زمینه های اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی مربوط به مطالعه آغاز اسلام – این مورد به معنای وسیع تر گرفته شده است. تقاطع این حوزه ها باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند تا تصویری واضح از پدیده های همزمان بدست آید که در کنار هم امکان ظهور تدریجی یک هویت جدید مذهبی و ترسیم تدریجی مرزهای مبهم آن را فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories