خرید pdf کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice

[ad_1]

با ادامه رشد تعداد افراد مبتلا به زوال عقل ، این اولین مطالعه عمیق خدمات مرتبط با نیازهای منحصر به فرد مناطق دورافتاده و روستایی است. همکاران از انگلستان ، استرالیا ، آمریکای شمالی و اروپا تجربیات و نیازهای افراد مبتلا به زوال عقل و افراد مورد مراقبت را از نظر مهارت های شخصی و حرفه ای در موقعیت های جغرافیایی به چالش می کشند. برای پزشکان ، محققان ، دانشگاهیان و سیاست گذاران ، این کتاب مروری اساسی بر دانش و استراتژی های گذشته و همچنین راهنمای نیازهای پژوهشی در آینده و راه های بهبود عمل برای زوال عقل روستایی است.

[ad_2]

خرید کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice