خرید pdf کتاب Remue-méninges chez les Grasky

[ad_1]

خانواده ای پرشور ، خانواده گراسکی: پدر هنرمند – نقاش ، مادر محقق و فیلسوف ، پسری که خود را وقف آزمایش های بزرگ علمی می کند … یک دوست خانوادگی: ژول باداوره ، حیله گر ، باهوش ، دلسوز و واسطه برای مشاغل کوچک البته ، آدریان زیبا کمی در همه چیز تبحر دارد ، کمی همدست ، بسیار نزدیک به ژول پیر خوب است. چه طوفان فکری در این خانه راحت بورژوازی!

[ad_2]

خرید کتاب Remue-méninges chez les Grasky