خرید pdf کتاب Research in Building Physics : Proceedings of the Second International Conference on Building Physics, Leuven, Belgium, 14-18 September 2003

[ad_1]

این متن مروری جامع از تحقیق انجام شده در فیزیک ساختمان در آغاز قرن 21 دارد. تمرکز این کنفرانس بر تولید همزمان گرما و نیرو در اجزا، ، طراحی عملکرد مدار پاکتهای ساختمان ، مصرف انرژی در ساختمانها ، ساخت و ساز پایدار ، آسایش و سلامت کاربران و همچنین اقلیم شهری بود.

[ad_2]

خرید کتاب Research in Building Physics : Proceedings of the Second International Conference on Building Physics, Leuven, Belgium, 14-18 September 2003