خرید pdf کتاب Reservation Restless

[ad_1]

در سرزمین های قدرتمند و خالی از سکنه جنوب غربی ، رنگین کمان به طور غیر منتظره ای از آسمان جوانه می زند ، شیرهای کوهستانی در بیابان پرسه می زنند ، و طوفان های تابستانی بر روی رودخانه کلرادو می پیچند. کریستوفیچ به عنوان یک پارکبان ، دره گانادو را کاوش می کند ، مسیرهای آنازازی را دنبال می کند و تجربه های افسانه ای را در کوه های مقدس پیدا می کند که درد و فقدانی را توضیح می دهد که به هر کسی که عشق را انتخاب می کند وعده داده شده است. کریستوفیچ پس از برقراری ارتباط مجدد با خواهر و برادر ناواهوی خود ، با کابوس های خودش در مورد جامعه آنگلو و آینده ای که جامعه را ایجاد کرده روبرو می شود. کریستوفیچ با مرگ احتمالی مربی خود و آینده آمریکایی ها پیش از او ، باید راهی جدید برای زندگی در جهان پیدا کند و راهی پریشان را طی کند که به Hózhó بازگردد – هماهنگی زیبا.

[ad_2]

خرید کتاب Reservation Restless