خرید pdf کتاب Resilienz : Wirkungsvolle Übungen, um nach Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Katastrophen wieder ins Gleichgewicht zu kommen

[ad_1]

شرایط دشوار زندگی ما را همراهی می کند. آیا گاهی اوقات این احساس را دارید که “همه چیز” دور از شما شنا می کند؟ – مهمتر از همه ، توانایی شما در تسلط بر بسیاری از مشکلات کوچک ، اما متأسفانه اغلب بزرگتر است؟ لیندا گراهام ، روانشناس و درمانگر باتجربه در کتاب دوم خود ، یک برنامه تمرینی عملی در مورد چگونگی تقویت منظم مقاومت شما ارائه داده است. دلسوزی به خود ، همدلی آگاهانه ، توسعه منابع ، مبنای امن درونی و اعتماد به انسانیت ، عناصر سازنده یک ذهن قوی هستند که می تواند حتی با بدترین سکته های سرنوشت نیز مقاومت کند. همین حالا و اینجا شروع کنید. پس کی؟

[ad_2]

خرید کتاب Resilienz : Wirkungsvolle Übungen, um nach Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Katastrophen wieder ins Gleichgewicht zu kommen