خرید pdf کتاب Ressuscitée : cette nouvelle vie est pour Dieu

[ad_1]

پدرم مرا مورد تجاوز قرار داد و مادرم اجازه داد. بخشش برای مدت طولانی شبهای من را تحت تعقیب قرار داد: “بدهی های ما را ببخش زیرا کسانی که ما را آزرده خاطر می کنند ، می بخشیم.” چگونه می توانم کسانی را که مرا آزرده اند ببخشم؟ به پدرم؟ به مادرم؟ آنها همه چیز را از من گرفته بودند: کودکی ، معصومیت ، عزت من. و هرکسی که چیزی نمی دانست و چیزی نگفت؟ غم و عصبانیت بر من سنگینی می کرد. من مانند زندانی بودم که محکوم به گشت و گذار در میان دو بدن آب و شنا در آبهای آشفته بودم.

[ad_2]

خرید کتاب Ressuscitée : cette nouvelle vie est pour Dieu